Що необхідно для реєстрації об’єктів державної експертизи в Головному управлінні Держгеокадастру у Київській області

Для реєстрації об’єктів державної експертизи в Головному управлінні Держгеокадастру у Київській області необхідно надати:- заяву (для фізичних осіб) або клопотання (для юридичних осіб) про проведення експертизи за формою згідно додатку 1 до Методики.- копію договору та кошторису на виготовлення землевпорядної документації, завірені печаткою та підписом розробника об’єкту експертизи (стаття 39 Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації»);- оригінал відповідної документації із землеустрою, оцінки земель.

Відповідно до п.3.3.2 Методики усі основні документи і матеріали, додані до об’єкта державної експертизи повинні відповідати таким вимогам:

передбачені законодавством погодження в паперовому вигляді повинні бути підписані керівником відповідального органу та скріплені його печаткою. В електронній формі документи засвідчуються електронним цифровим підписом керівника відповідального органу;

графічні матеріали у встановлених законодавством випадках мають бути погоджені керівником територіального органу земельних ресурсів;

кожен аркуш копій архівних документів повинен бути посвідчений підписом архіваріуса та печаткою архівної установи;

кожен аркуш інших документів повинен бути посвідчений підписом і печаткою розробника об’єкта експертизи;

кожен аркуш документів в паперовому вигляді повинен бути засвідчений підписом і печаткою (за наявності) розробника об’єкта експертизи, а також підписом та особистою печаткою сертифікованого інженера-землевпорядника, який відповідає за якість робіт із землеустрою. В електронній формі документи засвідчуються електронними цифровими підписами розробника об’єкта експертизи та сертифікованого інженера-землевпорядника, який відповідає за якість робіт із землеустрою;

документація із землеустрою повинна бути пронумерована, прошита та скріплена підписом і печаткою розробника об’єкта експертизи;

При виконанні цих вимог об’єкт державної експертизи підлягає реєстрації. В іншому випадку документація повертається замовнику на доопрацювання без реєстрації.