Доступ до публічної інформації

Закон України «Про доступ до публічної інформації» визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом, та інформації, що становить суспільний інтерес.

Згідно з Законом, публічною інформацією є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому він повинен містити:

1) ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

Подати запит на отримання публічної інформації можна декількома шляхами:

  1. Скористатись формою запиту на інформацію, що доступна за цим посиланням.
  2. Надіслати поштою на адресу: Головне управління Держгеокадастру у Київській області, вул. Серпова 3/14 , м. Київ, 03115.
  3. Надіслати на електронну адресу:  zvg.kyiv@land.gov.ua(з поміткою «Публічна інформація»).
  4. Зателефонувати за номером телефону:  (044) 424-35-84

Завантажити форму для подання письмового запиту та запиту електронною поштою на отримання публічної інформації від фізичної особи

Завантажити форму для подання письмового запиту та запиту електронною поштою на отримання публічної інформації від юридичної особи та об’єднань громадян без статусу юридичної особи

Завантажити форму запиту на інформацію “Видача відомостей з документації із землеустрою та оцінки земель, що включена до Державного фонду документації із землеустрою та оцінки земель”

Згідно із Законом „Про доступ до публічної інформації”, відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Відповідно до статті 23 Закону „Про доступ до публічної інформації”, рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 р. № 740«Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію»

Вказаною постановою, відповідно до частини третьої статті 21 Закону України “Про доступ до публічної інформації”, затверджено граничні норми витрат на копіювання та друк у разі, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів, більш як 10 сторінок.

Повна версія постанови: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/740-2011-%D0%BF

15 січня 2020 Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 4 «Про внесення змін до граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію».

Вказаною постановою додатково затверджено граничні норми витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію у випадку виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування. А саме, норма витрат становитиме не більше ніж 0,1 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за сканування однієї сторінки.

Повна версія постанови: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-granichnih-a4

Звертаємо увагу, що постанова набирає чинності з дати її офіційного оприлюднення.