Оновленні роз’яснення щодо декларування у 2022 році, які розміщено на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції

 Шановні громадяни!

Якщо Вам відомі факти корупційних дій працівників Головного управління Держгеокадастру у Київській області та  структурних підрозділів Головного управління, юрисдикція яких поширюється на територію районів(міст) Київської області , просимо повідомити про зазначені факти Сектор запобігання та виявлення корупції: на електронну адресу: stopkor.kiev@land.gov.ua

телефон  (044) 424-35-85

Для повідомлень про корупцію

факти про порушення вимог Закону України « Про запобігання корупції», зокрема:

  • порушення обмежень щодо отримання подарунка, передбачені статтею 23 Закону;
  • запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;
  • порушення встановлених Законом обмежень щодо одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування;
  • порушення вимог щодо обмеження спільної роботи близьких осіб, передбачені статтею 27 Закону;
  • порушення вимог стосовно обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, передбачені статтею 25 Закону;
  • недотримання актів законодавства з питань етичної поведінки;
  • порушення вимог фінансового контролю, передбаченого статтями 45-46, 48-52 Закону;
  • порушення, пов’язані з організацією роботи із запобігання і виявлення корупції;
  • порушення вимог проведення спеціальної перевірки, передбаченої статтею 56 Закону.


—————————————————————————————————–

Методичні рекомендації щодо впровадження в Головному управлінні Держгеокадастру у Київській області механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі фактори корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України “Про запобігання корупції”
Наказ
Методичні рекомендації
Пам’ятка щодо загальних правил етичної поведінки працівників Головного управління Держгеокадастру у Київські області

Пам’ятка працівнику Головного управління Держгеокадастру у Київські області щодо правового статусу викривача, прав та гарантій його захисту

Пам’ятка щодо внутрішніх процедур і механізмів прийгяття та розгляду повідомлень, перевірки та належного реагування на такі повідомлення

Схема стандартної процедури розгляду повідомлення про порушення вимог Закону

Права та гарантії захисту викривачів відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»

Перелік корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, за які законом встановлено кримінальну/адміністративну відповідальність, визначення підслідності кримінальних правопорушень

Опитувальний лист

—————————————————————————————————–
Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення
Наказ Держгеокадастру від 26.08.2021 №404 Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження в апараті Держгеокадастру механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»
Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) розробило Методичні рекомендації від 02.04.2021 № 5 «Щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень щодо запобігання корупції» (далі – Методичні рекомендації).
Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) розробило Методичні рекомендації від 02.04.2021 № 5 «Щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень щодо запобігання корупції» (далі – Методичні рекомендації).
Методичні рекомендації

Співпраця з викривачами корупції
Гарантії державного захисту викривачів
Гарантії захисту щодо анонімності та нерозголошення інформації щодо викривачів
Гарантії захисту за наявності загрози життю, житлу, здоров’ю та майну
Гарантії у сфері захисту трудових прав
Гарантії захисту у адміністративному процесі
Гарантії захисту у цивільному процесі

УВАГА!!!

КАМПАНІЯ ДЕКЛАРУВАННЯ – 2022 ТРИВАТИМЕ ДО 31 БЕРЕЗНЯ 2022 РОКУ

Роз’яснення №4 від 07.03.2022 щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю в умовах воєнного стану (подання декларації, повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента, проведення перевірок)

Неподання декларації суб’єктом декларування  тягне за собою кримінальну відповідальність

Процедура декларування зміниться у зв’язку зі змінами до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції» ( у частині фінансового стану), які вводяться в дію з 01 січня 2020 року

Е – ДЕКЛАРУВАННЯ : ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Порядок перевірки факту подання декларації

Пам’ятка декларанту