Постанова Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 р. № 740«Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію»

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 р. № 740«Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію»

Вказаною постановою, відповідно до частини третьої статті 21 Закону України “Про доступ до публічної інформації”, затверджено граничні норми витрат на копіювання та друк у разі, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів, більш як 10 сторінок.

Повна версія постанови: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/740-2011-%D0%BF

15 січня 2020 Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 4 «Про внесення змін до граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію».

Вказаною постановою додатково затверджено граничні норми витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію у випадку виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування. А саме, норма витрат становитиме не більше ніж 0,1 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за сканування однієї сторінки.

Повна версія постанови: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-granichnih-a4

Звертаємо увагу, що постанова набирає чинності з дати її офіційного оприлюднення.