Положення про Управління Державного земельного кадастру

Управління відповідно до покладених на нього завдань:

забезпечує реалізацію програмного забезпечення Державного земельного кадастру;

здійснює ведення Державного земельного кадастру, у тому числі обліку кількості та якості земель;

надає адміністративні послуги, що передбачені діючим законодавством;

здійснює ведення державної реєстрації земельних ділянок, сервітутів і обмежень щодо земельних ділянок;

надає звітність з ведення Державного земельного кадастру, реєстрації земельних ділянок, сервітутів і обмежень щодо земельних ділянок;

здійснює внесення або відмовляє у внесенні до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі та земельні ділянки (їх частини);

здійснює державну реєстрацію земельних ділянок, обмежень у їх використанні, скасування такої реєстрації;

здійснює перевірку відповідності поданих документів вимогам законодавства;

узагальнює відомості про землі Київської області;

надає відомості з Державного земельного кадастру щодо об’єктів Державного земельного кадастру та відмовляє у їх наданні, витяги з Державного земельного кадастру про будь яку земельну ділянку в межах території адміністративно –територіальних одиниць Київської області;

опрацьовує документи з реалізації Головним управлінням повноважень з питань передачі земель сільськогосподарського призначення державної власності для всіх потреб;

розглядає та оцінює створення та поновлення кадстрових планів, грунтових, геоботанічних, радіологічних та інших обстежень земельних угідь в програмі Державного земельного кадстру;

бере участь в організації наукових досліджень з питань земельного кадастру;

бере участь в розробці нормативно-технічної документації для ведення державного земельного кадастру;

приймає участь в проведенні робіт щодо оприлюднення за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру на офіційному веб-сайті Держгеокадастру відповідних відомостей щодо геодезичної, картографічної основи Державного земельного кадастру та відомостей про них (змін до них); індексних кадастрових карт (планів) відповідних адміністративно-територіальних одиниць (змін до них), індексно кадастрової карти Київської області (змін до неї) та відомостей про кадастрове зонування земель у межах Київської області (змін до них);

приймає участь у координації та контролі проведення геодезичних і планово-картографічних робіт при проведенні обстежувальних та вишукувальних робіт для забезпечення ведення Державного земельного кадастру;

приймає участь у семінарах та конференціях з актуальних питань використання ГІС-технологій для створення, вдосконалення програмного забезпечення Державного земельного кадастру;

розглядає звернення громадян, а також листи, звернення і пропозиції органів, підприємств, установ і організацій з питань, що віднесені до компетенції Управління;

забезпечує в межах своєї компетентності виявлення та усунення причин, що викликають скарги громадян;

приймає участь у впровадженні програмно-технічних засобів для цілей державної реєстрації земельних ділянок, сервітутів і обмежень щодо земельних ділянок;

організує та бере участь у проведенні семінарів і конференцій з актуальних питань створення, вдосконалення автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру у частині реєстрації земельних ділянок, сервітутів і обмежень щодо земельних ділянок;

забезпечує збереження і захист земельно-кадастрової інформації та документації;

забезпечує конфіденційність інформації, що стала відомою під час виконання обов’язків, покладених на Управління і яка не підлягає розголошенню згідно із законодавством.