Сьогодні відбулася колегія Держгеокадастру, на якій було підбито підсумки діяльності служби у 2023 році та визначено пріоритетні напрями роботи на наступний рік.

Доповідаючи про підсумки роботи служби, в. о. Голови Держгеокадастру Дмитро Макаренко наголосив, що протягом 2023 року (станом на 01.12) до Державного земельного кадастру (ДЗК) внесено відомості про 627 тис. земельних ділянок, 542 межі адміністративно-територіальних одиниць, 192 обмеження у використанні земель.

Також за цей період до ДЗК внесено відомості про нормативну грошову оцінку земель 3 698 населених пунктів, найбільше – у Львівській (547), Київській (281), Одеській (260), Хмельницькій (256), Рівненській (252) областях.

За результатами проведеної державної інвентаризації земель у 2023 році внесено відомості до ДЗК про земельні ділянки та затверджено технічні документації із землеустрою щодо інвентаризації земель на площу 52,8 тис. га, зокрема повністю виконано заплановані на 2023 рік показники проведення державної інвентаризації земель у Волинській (4,0 тис. га), Київській (7,4 тис. га), Кіровоградській (4,5 тис. га), Миколаївській (2,0 тис. га), Одеській (6,8 тис. га), Харківській (0,5 тис. га), Чернігівській (9,0 тис. га) областях.

Крім того, протягом року в програмному забезпеченні ДЗК впроваджено 18 нових функціональних можливостей, зокрема: внесення до ДЗК відомостей про масив земель сільськогосподарського призначення; державна реєстрація меліоративної мережі та складової частини меліоративної мережі з видачею витягу з ДЗК; надання витягу з ДЗК про землі в межах території територіальної громади; розрахунок значення нормативної грошової оцінки земельних ділянок усіх категорій та форм власності в межах території територіальної громади (або її частини) та інші.

У 2023 році було відновлено реалізацію пілотного проекту щодо внесення до ДЗК відомостей про земельні ділянки сертифікованими інженерами-землевпорядниками. Станом на 1 грудня в рамках пілотного проекту 47 сертифікованим інженерам-землевпорядникам надано повноваження державного кадастрового реєстратора, ними вже сформовано 456 заяв про державну реєстрацію земельної ділянки.

Крім того, під час колегії було розглянуто підсумки роботи щодо розроблення та прийняття нормативно-правових актів, надання витягів із технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок та інших адмінпослуг, перетворення матеріалів Державного фонду документації із землеустрою та оцінки земель в електронну форму, функціонування геопорталу пілотного проекту національної інфраструктури геопросторових даних (НІГД), міжнародного співробітництва та інші питання.

Також учасники колегії обговорили пріоритетні напрями роботи Держгеокадастру на найближчу перспективу та ключові заходи, передбачені проектом плану роботи Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на 2024 рік. Зокрема, щодо забезпечення суб’єктів земельних відносин повною, актуальною та достовірною інформацією про земельні ділянки та можливістю ефективно і прозоро розпоряджатися земельними ресурсами; забезпечення всім заінтересованим особам доступу до користування офіційними, актуальними та достовірними геопросторовими даними через геопортали держателів даних та офіційний вебсайт НІГД для ефективного прийняття управлінських рішень та задоволення потреб суспільства в усіх видах географічної інформації; забезпечення землевласниками та землекористувачами раціонального використання земельних ділянок, їх належну охорону та відтворення родючості ґрунтів.

З питань, які розглядалися, прийнято відповідні рішення колегії Держгеокадастру.