Інформування суб’єктів топографо-геодезичної та картографічної діяльності щодо необхідності передачі матеріалів до Держкартгеофонду

Інформування суб’єктів топографо-геодезичної та картографічної діяльності щодо необхідності передачі матеріалів до Держкартгеофонду

Суб’єкти підприємницької діяльності, які виконують на території України картографічні, геодезичні, гравіметричні, аерозйомочні роботи тощо, зобов’язані безоплатно передавати Держкартгеофонду копії матеріалів виконаних робіт для архівного зберігання.

Здача матеріалів здійснюється відповідно до Закону України від 23 грудня 1998 р. «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» (зі змінами та доповненнями) та Постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 1999 р. №1344 (зі змінами та доповненнями).

Державне науково-виробниче підприємство «Картографія» згідно з наказом Держгеокадастру від 12.12.2016 р. №332 «Про покладення функцій з ведення Державного картографо-геодезичного фонду України» на ДНВП «Картографія», приймає по актах та інвентаризує вказані матеріали.

Копії матеріалів повинні бути виготовлені у формі і на носіях, що забезпечують довгострокове зберігання та подальше їх використання.

Суб’єкти топографо-геодезичних і картографічних робіт за порушення законодавства про топографо-геодезичну і картографічну діяльність тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову і кримінальну відповідальність згідно з законом.

Недотримання і незнання законодавства не звільняє від відповідальності.

Відповідно до «Порядку охорони геодезичних пунктів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2017 № 836 суб’єкти господарювання, які використовують пункти ДГМ як вихідну геодезичну основу, здійснюють їх обстеження відповідно до цього Порядку.

Також, інформуємо що відповідно до Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» ст. 22 абзацу 5 суб’єкти підприємницької діяльності, які виконують топографо-геодезичні роботи і використовують пункти ДГМ подають в установленому порядку спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, відомості про стан пунктів, що ними використовувалися.

Також наголошуємо суб’єктам топографо-геодезичної і картографічної діяльності при використанні ними пунктів ДГМ як вихідної геодезичної основи надавати інформацію Головному управлінню Держгеокадастру у Київській області про їх стан у вигляді карток обстежень відповідно до «Порядку обстеження та оновлення пунктів ДГМ».