Платні адміністративні послуги які надаються структурними підрозділами
Головного управління Держгеокадастру у м. Києві та Київській області:
ЗАКОН УКРАЇНИ
Відповідно статті 41 Закону України “Про Державний земельний кадастр” :
1) Адміністративний збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому надається відповідна адміністративна послуга;2) За надання витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, що містить відомості Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, додатково сплачується адміністративний збір відповідно до статті 32 та статті 34 п.6 та п.7 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, та округлюється до найближчих 10 гривень, а саме:
0,025 прожиткового мінімуму для працездатних осіб – отримання інформації в паперовій формі 80 грн.;
0,0125 прожиткового мінімуму для працездатних осіб – отримання інформації в електронній формі 40 грн.

3) Надання відомостей з Державного земельного кадастру за зверненням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування здійснюється безоплатно.

Назва послуги Прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 01.01.2024 становить 3028,00 грн Вартість послуги
у 2024 році
ЗМІНА ВАРТОСТІ ПЛАТНИХ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ з 01.01.2024 року
2. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі:
1) витягів з Державного земельного кадастру про:
землі в межах адміністративно-територіальних одиниць 0,06 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб 181,68
обмеження у використанні земель 0,055 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб 166,54
земельну ділянку 0,05 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб 151,40
меліоративну мережу, складову частину меліоративної мережі 0,05 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб 151,40
2) довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території) 0,06 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб 181,68
3) викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану) 0,03 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб 90,84
4) за копію документа, що створюється під час ведення Державного земельного кадастру 0,03 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб 90,84
5) за виправлення технічної помилки у відомостях Державного земельного кадастру не з вини органу, що здійснює його ведення 0,01 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб 30,28