З 1 січня 2024 року в Державному земельному кадастрі (ДЗК) реалізовано функціональну можливість перевірки правонабувача при посвідченні цивільно-правових угод щодо земельних ділянок сільськогосподарського призначення.

За допомогою запровадженого функціоналу нотаріуси при посвідченні цивільно-правових угод здійснюватимуть перевірку в ДЗК площ земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які перебувають у власності правонабувача – юридичної особи.

Після запровадження з 1 січня 2024 року другого етапу земельної реформи юридичні особи отримали право набувати у власність землі сільськогосподарського призначення. Загальна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення, яка може перебувати у власності юридичної особи, не може перевищувати десяти тисяч гектарів.

Цьому питанню була присвячена робоча зустріч представників Держгеокадастру та Нотаріальної палати України за участю в. о. Голови Держгеокадастру Дмитра Макаренка та президента НПУ Володимира Марченка.

Під час робочої зустрічі було наголошено, що відповідно до статті 130 Земельного кодексу України загальна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності громадянина України не може перевищувати десяти тисяч гектарів. Загальна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності юридичної особи (крім банків) не може перевищувати загальної площі земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які можуть перебувати у власності всіх її учасників (членів, акціонерів), але не більше десяти тисяч гектарів. При цьому, якщо громадянину України належить право власності на частку у статутному (складеному) капіталі, у пайовому фонді юридичної особи або лише на окремі акції, паї, для цілей цієї статті вважається, що такому громадянину, крім земельних ділянок, що належать йому на праві власності, також належить право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею, що дорівнює площі земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності юридичної особи, учасником (членом, акціонером) якої він є, помноженої на розмір частки такого громадянина, вираженої у відсотках, у статутному (складеному) капіталі, пайовому фонді цієї юридичної особи.

Також учасники заходу обговорили питання доцільності в подальшому доопрацювання функціоналу щодо розмежування параметрів, за якими нотаріусами здійснюються пошуки в ДЗК з метою перевірки відповідності набувача земельної ділянки сільськогосподарського призначення вимогам Земельного кодексу України щодо площ земельних ділянок, що перебувають у власності фізичної, юридичної особи, окремо за зареєстрованими правами власності та похідними речовими правами.