З початку 2017 року державними інспекторами Управління з контролю за використанням та охороною земель Головного управління Держгеокадастру у Київській області здійснено 108  перевірок дотримання вимог земельного законодавства, у ході яких виявлено 77 порушень.  На їх усунення видано 1 припис та складено 10 протоколів про адміністративні порушення. До адміністративної відповідальності  притягнуто 10 осіб та накладено стягнень на загальну суму 1157478,09 гривень.

Добровільно  штраф  сплачено 3 особами на суму 271986,54 гривні, що складає 23,5%.

Крім того, керуючись статтею 60 Закону України „Про землеустрій”, статтями  6,9  Закону  України  „Про державний контроль за використанням та охороною земель” шляхом розгляду документації із землеустрою, пов’язаної з використанням та охороною земель  здійснювались перевірки стану додержання органами виконавчої влади, та органами місцевого самоврядування вимог земельного законодавства в процесі передачі у власність, надання у користування, в тому числі в оренду, вилучення (викуп) земельних ділянок.  За їх результатам із перевірених 454 рішень виявлено 111 рішень, які прийнято із порушенням вимог земельного законодавства, та направлено 77 клопотань до органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади про приведення прийнятих рішень (розпоряджень) до вимог земельного законодавства.

Матеріали по 25  перевірках  за виявленими порушеннями скеровано до  правоохоронних органів для вжиття заходів реагування (у тому числі по 25 справах до органів прокуратури).

По виявлених в результаті перевірок  порушеннях щодо самовільного зайняття земельних ділянок, зміни цільового призначення земельних ділянок та знятті родючого шару ґрунту з земельних ділянок без отримання відповідного дозволу встановлено розмір шкоди у сумі 806692,75 гривень (3 нарахування). Шкоду у розмірі 271663,79 гривень порушниками  сплачено у добровільному порядку (1 нарахування).

 

Довідково:

Відповідно до статті 2 Закону України „Про державний контроль за використанням та охороною земель”, основними завданнями  державного контролю за використанням та охороною земель є:
забезпечення додержання органами  державної  влади,  органами місцевого   самоврядування,   фізичними   та   юридичними  особами земельного законодавства України;
забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони та раціонального використання земель;
запобігання порушенням    законодавства   України   у   сфері використання та охорони земель, своєчасне виявлення таких порушень і вжиття відповідних заходів щодо їх усунення;
забезпечення додержання       власниками       землі       та землекористувачами стандартів і  нормативів  у  сфері  охорони  та використання  земель,  запобігання  забрудненню земель та зниженню родючості ґрунтів, погіршенню стану рослинного і тваринного світу, водних та інших природних ресурсів.