ІНФОРМАЦІЯ Про виконання Головним управлінням Держгеокадастру у Київській області Антикорупційної програми на 2018 рік та реалізації визначених у ній заходів за перше півріччя 2018року

з/п

Найменування та зміст заходу Відповідальні за виконання Строк виконання Стан виконання 
1. Розроблення та затвердження антикорупційної програми  відповідно критеріям, визначеним частиною другою статті 62 Закону України «Про запобігання корупції». Сектор запобігання та виявлення корупції Не пізніше 1 травня поточного року Виконано. Наказ №38 від 27.04.2018р
2. Розміщення на офіційному веб-сайті Головного управління Держгеокадастру у Київській області у розділі «Запобігання  проявам корупції» Антикорупційної програми Головного управління Держгеокадастру у Київській області. Сектор запобігання та виявлення корупції,

Відділ звернень громадян, доступу до публічної інформації та взаємодії зі ЗМІ

Протягом трьох робочих днів після затвердження Виконано.
3 Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі шляхом опрацювання уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції організаційно-розпорядчих актів Головного управління Держгеокадастру. Сектор запобігання та виявлення корупції Протягом 2018 року Виконується. В Головному управлінні Держгеокадастру у Київській області всі організаційно- розпорядчі акти в обов’язковому порядку візуються завідувачем Сектору запобігання та виявлення корупції  ГУ Держгеокадастру у Київській області , опрацьовано 57 наказів з основної діяльності ГУ
4. Забезпечення інформування спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у разі виявлення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками Головного управління Держгеокадастру у Київській області, його територіальних підрозділів. Сектор запобігання та виявлення корупції,

Керівники територіальних структурних підрозділів Головного управління Держгеокадастру у Київській області

Невідкладно після виявлення Виконується. Сектором направлено повідомлення до Національного агентства про факти виявлення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення щодо 57 осіб (неподання чи несвоєчасне подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування).
5. Забезпечення доступу до публічної інформації та дотримання принципів прозорості та неупередженості при висвітленні діяльності Головного управління Держгеокадастру у Київській області, його територіальних структурних підрозділів. Відділ звернень громадян, доступу до публічної інформації та взаємодії зі ЗМІ,

Керівники територіальних структурних підрозділів Головного управління Держгеокадастру у Київський області

Протягом 2018 року Виконується.

На офіційному веб-сайті Головного управління розміщуються усі прийняті організаційно-розпорядчі документи, висвітлюється суспільно-важлива інформація з діяльності Головного управлінняДержгеокадастру, його територіальних органів та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру.

 

6. Здійснення заходів з підвищення рівня інформованості працівників щодо обмежень та вимог, встановлених Законом України «Про запобігання корупції», шляхом проведення бесід, навчань, розміщення інформаційних матеріалів на внутрішньому порталі Головного управління Держгеокадастру у Київській області. Сектор запобігання та виявлення корупції

 

Протягом 2018 року Виконується.

Актуальні інформаційні матеріали розміщуються на внутрішньому порталі Головного управління Держгеокадастру у Київській області. Крім того, зазначена інформація доводиться до відома працівників під час бесід, консультацій, нарад.Працівниками Сектору запобігання та виявлення корупції проведено понад 50 консультацій, бесід, інших заходів з метою підвищення рівня інформованості працівників щодо обмежень та вимог, встановлених Законом України «Про запобігання корупції». Також, проведено 2 тематичні наради з працівниками територіальних структурних підрозділів.

 

7. Вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його усунення (врегулювання), здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, з метою недопущення (мінімізації) порушення працівниками Головного управління Держгеокадастру у Київській області, його територіальних структурних підрозділів, вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

 

Сектор запобігання та виявлення корупції Протягом 2018 року Виконується. Порушень працівниками Головного управління Держгеокадастру у Київській області, його територіальних структурних підрозділів, вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів не виявлено.
8. Доведення до відома працівників Головного управління Держгеокадастру у Київській області, його територіальних структурних підрозділів, змін в антикорупційному законодавстві, роз’яснень і методичних рекомендацій Національного агентства, у т. ч. шляхом розміщення на внутрішньому порталі Головного управління Держгеокадастру у Київській області. Сектор запобігання та виявлення корупції

 

Протягом 2018 року Виконується.

Сектором запобігання та виявлення корупції надається актуальна інформація про діяльність з питань запобігання та виявлення корупції для розміщення на сайті Головного управління Держгеокадастру у Київській області в рубріці «Запобігання проявам корупції». Крім того, зазначена інформація доводиться до відома працівників під час бесід, консультацій, нарад.

 

9. Посилення контролю за дотриманням процедури конкурсного відбору з метою дотримання вимог щодо зайняття посад державної служби, порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.

 

Управління персоналу,

Сектор запобігання та виявлення корупції

Протягом 2018 року Виконується. Постійно ведеться контроль за дотримання процедури конкурсного відбору з метою дотримання вимог щодо зайняття посад державної служби, порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.

 

 

10.

Здійснення контролю за дотриманням термінів проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком Сектор запобігання та виявлення корупції,

Управління персоналу

 

Протягом 2018 року Виконується. Сектор запобігання та виявлення корупції дотримується термінів проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком.
11. Попередження працівників про недопустимість використання матеріальних ресурсів для інших, не пов’язаних із службовою необхідністю цілей, та забезпечення дотримання правил користування окремими ресурсами з метою недопущення зловживання під час використання матеріальних ресурсів. Фінансове управління

керівники територіальних органів Головного управління Держгеокадастру у Київській області

 

Протягом 2018 року Виконується.
12. Забезпечення навчання та підвищення кваліфікації внутрішніх аудиторів за професійним напрямом, ротація, недопущення втручання або здійснення будь-якого тиску в роботу структурних підрозділів внутрішнього аудиту з боку посадових осіб інших структурних підрозділів, а також вжиття інших заходів щодо покращення роботи внутрішніх аудиторів.

 

Сектор внутрішнього аудиту Протягом 2018 року Виконується.
13. Забезпечення підвищення кваліфікації працівників апарату Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, з питань запобігання і виявлення корупції. Департамент кадрової політики та персоналу Головного управління Держгеокадастру у Київській області

 

Протягом 2018 року Виконано. В період з 11.06.2018-22.06.18 двадцять державних службовців Головного управління пройшли підвищення кваліфікації в ННІ післядипломної освітти в Національному університеті біоресурсів та природокористування України.
14. Надання допомоги в заповненні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави працівникам Головного управління та його структурним органам, та здійснення контролю за своєчасністю її подання. Сектор  запобігання та виявлення корупції

 

 

Протягом 2018 року

У терміни, визначені рішенням Національного агентства від 06.09.2016 № 19

Виконується. Сектором надається інформаційна допомога  в заповненні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави працівникам Головного управління та його структурним органам, та здійснення контролю за своєчасністю її подання, а також надаються роз’яснення шодо подання повідомлення про суттеві зміни у майновому стані суб’єкта декларування.
15. Інформування Держгеокадастру про факти правопорушень в територіальних органах Держгеокадастру та підприємствах, що належать до сфери управління Держгеокадастру, шляхом надсилання повідомлень відповідно до вимог наказу Держгеокадастру від 09.01.2018 № 4 «Про інформування щодо фактів правопорушень».

 

Сектор запобігання та виявлення корупції, керівники відокремлених структурних  органів Головного управління Не пізніше ніж протягом трьох годин робочого часу з моменту отримання повідомлення (інформації), затримання особи, тощо Виконується. Сектором направлено повідомлення до Держгеокадастру України про факти виявлення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення щодо 57 осіб (неподання чи несвоєчасне подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування).
16. Забезпечення ведення обліку працівників Головного управління Держгеокадастру у Київській області, його  самостійних структурних підрозділів притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень та/або правопорушень, пов’язаних з корупцією, розміщення статистичної інформації на офіційних веб-сайтах. Сектор запобігання та виявлення корупції

 

Протягом 2018 року Виконується.

Сектором забезпечено ведення обліку працівників Головного управління Держгеокадастру у Київській області , його територіальних  структурниї підрозділів, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень та/або правопорушень, пов’язаних з корупцією.

За перше півріччя 2018 року притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень та/або правопорушень, пов’язаних з корупцією в ГУ не було.

 

17. Забезпечення проведення службових розслідувань щодо осіб, винних у вчиненні корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, та вжиття заходів щодо притягнення їх до дисциплінарної відповідальності. Сектор запобігання та виявлення корупції Протягом 2018 року Службові розслідування Протягом першого півріччя 2018 року не проводились.
18. Забезпечення інформаційної підтримки рубрики «Запобігання і притидія корупції» на офіційному веб-сайті Головного управління Держгеокадастру у Київській області. Сектор запобігання та виявлення корупції,

 

Протягом 2018 року Виконується.

Сектором запобігання та виявлення корупції надається актуальна інформація про діяльність з питань запобігання та виявлення корупції для розміщення на сайті Головного управління Держгеокадастру у Київській області в рубріці «Запобігання проявам корупції».

 

19. Забезпечення умов для повідомлень працівниками Головного управління Держгеокадастру у Київській області, його  самостійних структурних підрозділів, про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою, зокрема через спеціальні телефонні лінії, офіційні веб-сайти, засоби електронного зв’язку, забезпечення конфіденційності інформації про цих осіб. Сектор запобігання та виявлення корупції,

Відділ звернень громадян, доступу до публічної інформації та взаємодії зі ЗМІ

Протягом 2018 року Виконується.

Для викривачів створені умови для подання повідомлень про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень Сектором запобігання та виявлення корупції, а саме:

– на веб-сайті Головного управління Держгеокадастру у Київській області розміщено банер «Повідомити про корупцію», який надає покрокові вказівки щодо подання повідомлення викривачем.

Повідомлення можуть бути направлені:

– поштою;

– електронною поштою;

– у скриньку для кореспонденції органу;

– шляхом заповнення форми на сайті Держгеокадастру України;

– за телефоном.

До Головного управління у першому півріччі 2018 року повідомлень від викривачів не надходило.